فرزندفردا

غیرحضوری

دوره جامع تربیت کوانتومی (غیر حضوری)

عزیزانی که در دوره غیر حضوری ثبت نام کرده اید، حتما قبل از ورود به صفحه دروس، این ویدئو را ببینید.

ثبت نام نکرده اید؟

اگر در دوره جامع تربیت کوانتومی ثبت نام نکرده اید، 

هم اکنون می توانید به جمع  دانش پذیران این دوره بپیوندید.