کارگاه های فرزند پروری فریبا اباذری

برچسب - وبلاگ

کودک و خاک بازی

خاک بازی طی بررسی های اخیر، پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که خاک بازی و گل بازی ، ماده ای به نام سروتونین در مغز  کودک ترشح می کند  که بر رفتار، حافظه، یادگیری، اشتها وخواب کودک تاثیر مثبتی می گذارد . حتی دانشمندان تاثیر بازی با خاک را  مشابه...