برچسب - موسیقی کودک

هوش کودک و ارتباط آن با موسیقی

 هوش کودک ، غریزی و ژنتیکی است یا آموختنی و اکتسابی؟ در پاسخ به این سوال قدیمی هر ساله مطالعاتی منتشر می شوند تا نشان دهند که رشد هوش در دوران کودکی به  فاکتورهای زیادی بستگی دارد.  به عنوان یک پدر و مادر شما نه تنها ژن های خودتان را به کودک منتقل...