برچسب - مهارت حل مسئله

کودک و مهارت تفکر "بخش اول"

آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش دوم”

 آموزش مهارت تفکر به کودکان، چگونه می تواند در حل مشکلات، به آنها کمک کند؟  در بخش اول مقاله ی آموزش مهارت تفکر به کودکان، دکتر بن فورمن ( نویسنده مقاله )  روش های جدیدی برای حل مشکلات کودکان، ارایه نمودند که تاکید این روش، مهارت آموزی به کودکان با...