مهارت آموزی به کودکان

برچسب - دوره آموزشی

تربیت کودک و نقش والدین در تربیت در کار گاه آموزشی" آینه ات را پاک کن"

سومین جلسه دوره کارگاهی” آینه ات را پاک کن” برگزار شد

بنا به درخواست شما عزیزان، این دوره آموزشی در قالب یک مجموعه ی ویدیویی ارایه خواهد گردید. در صورت تمایل به تهیه ی این دوره آموزشی و استفاده از تخفیف ویژه خرید زود هنگام، فقط تا 18 خرداد فرصت دارید.

Advertisement