کارگاه های فرزند پروری

برچسب - تنبیه کودک

بازی بازی آموزش - فریبا اباذری

راهکاری ساده برای کودکانی که اشیاء را پرتاب می کنند

 چه کار کنیم تا کودک چیزی را پرت نکند؟ بهترین راهکار جلوگیری از پرتاب اشیاء توسط کودک، بازی است. اغلب کودکانی که والدین با آنها کم بازی می کنند، برای جلب توجه، اشیاء را پرتاب می کنند. خوب است که بدانید، کودکان به طور طبیعی از یک سال و نیم تا ۳...

تنبیه یا تشویق کودک

تنبیه یا تشویق کودک

 چرا تشویق، مؤثرتر از تنبیه کودکان است؟ تنبیه یا تشویق، مسئله این است! بسیاری از متخصصان تربیت کودک، والدین را راهنمایی می کنند تا سعی کنند رفتارهای بد کودک را نادیده بگیرند و به رفتارهای خوب او پاداش دهند. همانطور که بیشتر پدر و مادرها می دانند،...