برچسب - تشویق کودکان

ایجاد رفتار خوب در کودک

۱۵ راهکار برای ایجاد رفتار خوب در کودک

تشویق و رویکرد مثبت و سازنده، اغلب بهترین راه برای ایجاد رفتار خوب در کودک است. این یعنی به جای تنبیه کودک، زمانی که خطایی از او سر می زند، توجه خود را روی رفتارهای خوب او متمرکز کنید. برای تشویق رفتار خوب فرزندتان، می توانید از این راهکارها استفاده...