نوروز 1400

برچسب - تربیت

تربیت فرزند فریبا اباذری

پاسخ به سوالات شما درباره تربیت فرزند – بخش اول

در مورد رفتارهای ژنتیکی، اگر یک رفتاری مثل پرخاشگری در ژن هر یک از زوج ها یا هر دو وجود داشته باشد، در صورتی در کودک بروز پیدا می کند که زوجین بعد از تولد کودک این رفتار را از خود بروز دهند...

تنبیه یا تشویق کودک

تنبیه یا تشویق کودک

 چرا تشویق، مؤثرتر از تنبیه کودکان است؟ تنبیه یا تشویق، مسئله این است! بسیاری از متخصصان تربیت کودک، والدین را راهنمایی می کنند تا سعی کنند رفتارهای بد کودک را نادیده بگیرند و به رفتارهای خوب او پاداش دهند. همانطور که بیشتر پدر و مادرها می دانند،...