برچسب - تربیت کودک دو ساله

تربیت فرزند فریبا اباذری

پاسخ به سوالات شما درباره تربیت فرزند – بخش اول

در مورد رفتارهای ژنتیکی، اگر یک رفتاری مثل پرخاشگری در ژن هر یک از زوج ها یا هر دو وجود داشته باشد، در صورتی در کودک بروز پیدا می کند که زوجین بعد از تولد کودک این رفتار را از خود بروز دهند...

هفت نکته برای منظم کردن کودک

کودک خود را با این استراتژی های ساده، سربه راه کنید! کودک نو پا بد رفتاری می کند ناتانیل، کودک ۲  ساله، عاشق این است که با خواهر ۴ ساله اش شمشیر بازی کند. اما در زمان بازی، ضربه ای به سر دخترک می خورد و فریادش به آسمان می رود. مادرشان آنجلا، سراسیمه...