تربیت کودک - فریبا اباذری

برچسب - تربیت کودکان 4 ساله

بازی بازی آموزش - فریبا اباذری

راهکاری ساده برای کودکانی که اشیاء را پرتاب می کنند

 چه کار کنیم تا کودک چیزی را پرت نکند؟ بهترین راهکار جلوگیری از پرتاب اشیاء توسط کودک، بازی است. اغلب کودکانی که والدین با آنها کم بازی می کنند، برای جلب توجه، اشیاء را پرتاب می کنند. خوب است که بدانید، کودکان به طور طبیعی از یک سال و نیم تا ۳...

هفت نکته برای منظم کردن کودک

کودک خود را با این استراتژی های ساده، سربه راه کنید! کودک نو پا بد رفتاری می کند ناتانیل، کودک ۲  ساله، عاشق این است که با خواهر ۴ ساله اش شمشیر بازی کند. اما در زمان بازی، ضربه ای به سر دخترک می خورد و فریادش به آسمان می رود. مادرشان آنجلا، سراسیمه...

تربیت کودک - فریبا اباذری
logo-samandehi