مهارت آموزی به کودکان

برچسب - اخبار

تربیت کودک و نقش والدین در تربیت در کار گاه آموزشی" آینه ات را پاک کن"

سومین جلسه دوره کارگاهی” آینه ات را پاک کن” برگزار شد

بنا به درخواست شما عزیزان، این دوره آموزشی در قالب یک مجموعه ی ویدیویی ارایه خواهد گردید. در صورت تمایل به تهیه ی این دوره آموزشی و استفاده از تخفیف ویژه خرید زود هنگام، فقط تا 18 خرداد فرصت دارید.

کارگاه دوم برای وب 585x300 - گار گاه آموزشی شناخت و ارتباط با کودک( برگزار شد)

گار گاه آموزشی شناخت و ارتباط با کودک( برگزار شد)

این کارگاه به شما کمک خواهد کرد تا کودکان را بهتر شناخته و با آنها ارتباط موثر داشته باشید. با هدف جمع آوری مشارکت های بیشتر مردمی برای عزیزان زلزله زده، کارگاه را همت عالی( رایگان ) برگزار می کنیم. مبالغ حامیان عزیز روز کارگاه جمع آوری می گردد...

Advertisement