برچسب - آموزش کنترل خشم به کودکان

تربیت فرزند فریبا اباذری

پاسخ به سوالات شما درباره تربیت فرزند – بخش اول

در مورد رفتارهای ژنتیکی، اگر یک رفتاری مثل پرخاشگری در ژن هر یک از زوج ها یا هر دو وجود داشته باشد، در صورتی در کودک بروز پیدا می کند که زوجین بعد از تولد کودک این رفتار را از خود بروز دهند...

خشونت والدین

خشونت کودک

خشونت کودک چیست؟آیا والدین حق دارند خشمگین شوند؟  عصبانی چطور؟ خشونت در کودک چیست؟ آیا کودکانی که رفتار خشونت آمیز از خود نشان می دهند را باید تنبیه کرد؟ اگر نه، چطور به آنها رفتار درست را آموزش دهیم؟ فرق بین خشم ، عصبانیت و عصبی بودن چیست؟ اینها...