چرا هر چه به کودک دو ساله می گوییم گوش نمی کند؟ پاسخ به سئوالات

كودك در مسیر رشدش دو مرحله‌ی «تعادل و عدم تعادل» را طي مي­كند كه این مراحل پشت سرهم فرا می‌رسند.

پاسخ به سوالات شما درباره تربیت فرزند – بخش اول

در مورد رفتارهای ژنتیکی، اگر یک رفتاری مثل پرخاشگری در ژن هر یک از زوج ها یا هر دو وجود داشته باشد، در صورتی در کودک بروز پیدا می کند که زوجین بعد از تولد کودک این رفتار را از خود بروز دهند...

کارگاه های فرزند پروری

دسته - ویدئو