کارگاه آشنایی با مغزکودک (سرای محله کوهسار)

 14 آبان1397 کارگاه آشنایی با مغز کودک بر اساس شناخت مغزهای سه گانه در سرای محله کوهسار برگذار شد. 

مهلت شرکت در مسابقه غنچه ها پایان یافت

این مسابقه با هدف کشف استعداد های کودکان و پرورش ارتباط موثر والدین با کودک، برگزار می گردد.

کارگاه های فرزند پروری

دسته - رویدادها