بازی برای کودکان – از تولد تا پایان هفت سالگی

بازی کردن یکی از مهمترین کارهایی است که شما می توانید با فرزندتان انجام دهید. زمانی را که با کودک صرف بازی می کنید،در واقع فرصتی است برای او تا مهارت های لازم را یاد بگیرد.

عشق ورزیدن به کودک چگونه به افزایش هوش او کمک می کند؟

وقتی با عشق و محبت در همه ی موارد زندگی با کودک همراه می شویم، این عشق باعث می شود تا توانایی های مغز کودکمان چند برابر افزایش پیدا کند

کودک و بازی های گروهی

بازی های گروهی کودکان به والدین این فرصت را می دهد تا یکسری مهارت ها یی که امکان آموزش آنها  به طور مستقیم وجود ندارد را در اینگونه بازی ها به طور غیر مستقیم آموزش دهند

فروش ویژه عید تا عید

دسته - بازي

Advertisement