کارگاه آشنایی با مغزهای سه گانه...

اولین دوره کارگاهی “آینه ات را پاک کن”، پایان یافت

بنا به درخواست شما عزیزان، این دوره آموزشی در قالب یک مجموعه ی ویدیویی به زودی ارایه خواهد گردید.

سومین جلسه دوره کارگاهی” آینه ات را پاک کن” برگزار شد

بنا به درخواست شما عزیزان، این دوره آموزشی در قالب یک مجموعه ی ویدیویی ارایه خواهد گردید. در صورت تمایل به تهیه ی این دوره آموزشی و استفاده از تخفیف ویژه خرید زود هنگام، فقط تا 18 خرداد فرصت دارید.

مهارت آموزی به کودکان

دسته - اخبار

کارگاه دوم برای وب 585x300 - گار گاه آموزشی شناخت و ارتباط با کودک( برگزار شد)

گار گاه آموزشی شناخت و ارتباط با کودک( برگزار شد)

این کارگاه به شما کمک خواهد کرد تا کودکان را بهتر شناخته و با آنها ارتباط موثر داشته باشید. با هدف جمع آوری مشارکت های بیشتر مردمی برای عزیزان زلزله زده، کارگاه را همت عالی( رایگان ) برگزار می کنیم. مبالغ حامیان عزیز روز کارگاه جمع آوری می گردد...

Advertisement