آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش پایانی”

روش عملی کمک به بچه ها برای غلبه بر مشکلاتشان، تمرکز بر روی مشکلات کودکان نیست، بلکه تاکید بر مهارت هایی است که آنها باید یاد بگیرند تا از مشکلاتشان رهایی پیدا کنند.

آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش اول”

رفتارهای نا مناسب کودکان، به والدین این آگاهی را می دهد که کودک آنها نیاز دارد تا مهارت هایی را بیاموزد. اما این مهارتها چیستند و چگونه باید متوجه آن شد؟  

مهارت آموزی کودکان

دسته - آموزشي

Advertisement