حفاظت شده: جدول های راهکار مقابله با اختلال استرس پس از حادثه در کودکان

این محتوا با رمز محافظت شده است...

آموزش مهارت تفکر برای حل مشکلات کودکان “بخش پایانی”

روش عملی کمک به بچه ها برای غلبه بر مشکلاتشان، تمرکز بر روی مشکلات کودکان نیست، بلکه تاکید بر مهارت هایی است که آنها باید یاد بگیرند تا از مشکلاتشان رهایی پیدا کنند.

 مهارت آموزی به کودکان

دسته - آموزشي

Advertisement