کارگاه های فرزند پروری فریبا اباذری

جشنواره یلدای۱۳۹۹

جشنواره یلدای ۱۳۹۹

فرصتی برای بیشتر آموختن 

۵ نیاز ژنتیک بشر – گزیده ای از دوره جامع تربیت کوانتومی (رایگان)

انواع رشد در کودک ( رایگان)

ترس کودک (رایگان)

پرخاشگری کودک (رایگان)

دروغگویی کودک (رایگان)