مراقب کودکی کودکمان باشیم

برچسب - آموزش

مراقب کودکی کودکمان باشیم

مجموعه کارگاه های “مراقب کودکی کودکمان باشیم”

   برگزار می کنند: مراقب کودکی کودکمان باشیم  مجموعه کارگاه های آموزشی والدین و کودکان  برای اولین بار، والدین و کودکان همزمان در دو کارگاه مجزا در یک مکان متفاوت و جذاب، آموزش می بینند.     اگر… کودکتون پر خاشگره لجبازی می کنه بعضی شب ها...

تربیت کودک و نقش والدین در تربیت در کار گاه آموزشی" آینه ات را پاک کن"

سومین جلسه دوره کارگاهی” آینه ات را پاک کن” برگزار شد

بنا به درخواست شما عزیزان، این دوره آموزشی در قالب یک مجموعه ی ویدیویی ارایه خواهد گردید. در صورت تمایل به تهیه ی این دوره آموزشی و استفاده از تخفیف ویژه خرید زود هنگام، فقط تا 18 خرداد فرصت دارید.