چهار گوی شیشه ای

دسته - اخبار

کارگاه مربی کودک خود باشید

کارگاه مربی کودک خود باشید برگزار شد

کارگاه مربی کودک خود باشید با حضور جمعی از والدین نازنین و چند نفر از عزیزانی که در آینده ی نه چندان دور ، به جمع والدین آگاه کشورمون خواهند پیوست، در یک فضای صمیمی و پر از انرژی خوب ، برگزار شد. به گفته ی شرکت کنندگان  بخش باز سازی رفتار والدین و...