کارگاه تربیت کودک آینه ات را پاک کن

دسته - اخبار

کارگاه مربی کودک خود باشید برگزار شد

کارگاه مربی کودک خود باشید با حضور جمعی از والدین نازنین و چند نفر از عزیزانی که در آینده ی نه چندان دور ، به جمع والدین آگاه کشورمون خواهند پیوست، در یک فضای صمیمی و پر از انرژی خوب ، برگزار شد. به گفته ی شرکت کنندگان  بخش باز سازی رفتار والدین و...

گار گاه آموزشی شناخت و ارتباط با کودک( برگزار شد)

این کارگاه به شما کمک خواهد کرد تا کودکان را بهتر شناخته و با آنها ارتباط موثر داشته باشید. با هدف جمع آوری مشارکت های بیشتر مردمی برای عزیزان زلزله زده، کارگاه را همت عالی( رایگان ) برگزار می کنیم. مبالغ حامیان عزیز روز کارگاه جمع آوری می گردد...