چهار گوی شیشه ای

دسته - آموزشي

تربیت کودک و نقش والدین در کارگاه آموزشی “آینه ات را پاک کن”

تربیت کودک و نقش تربیتی والدین را، درکارگاه های  آموزشی " آینه ات را پاک کن" به صورت ریشه ای بررسی کرده و در این سری کارگاه ها روش های حل بسیاری از مسایل و مشکلاتی که از قدیم، اکثر والدین با آن مواجه بودند را با استفاده از روش های جدید، حل خواهیم...